Commissies

Commissies

Het S.V.A. bestuur heeft een aantal taken geheel of gedeeltelijk gedelegeerd aan een 6-tal commissies. Om de communicatie kort te houden zit in elke commissie steeds minimaal een bestuurslid.

Sponsorcommissie

Deze commissie houdt zich niet alleen bezig met het werven van sponsoren, maar probeert ook de S.V.A. leden te betrekken bij het sponsorgebeuren. De commissie is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van alle sponsor- zaken en het nakomen van de verplichtingen jegens de sponsoren.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Functie
Naam
Adres Postcode
Woonplaats
Telefoon
penningmeester
Peter Knippenberg        045-5351336


Technische commissie

De S.V.A. neemt met 2 teams deel aan door de K.N.V.B. georganiseerde competities. Daarnaast zijn ook nog een aantal iets oudere heren onder de naam "de Ouwe" actief gedurende de zomerperiode. Al onze spelers hebben de mogelijkheid om 1 of 2x per week te trainen. De trainingen staan onder leiding van 1 trainer nl. Ritch Janssen. We beschikken over een deskundige verzorgster nl. Rina Kalnenek-Peters en elk elftal wordt bij wedstrijden begeleid door een leider.


De commissie bestaat uit de volgende leden:

Functie
Naam
Adres Postcode
Woonplaats
Telefoon / mail
Voorzitter Hendrik Offermans       techcom.sva@gmail.com
  Tim Janssen  

 

 

 
Lid
   
 
 
 
Elftalleider Lars Dreuw        
Communicatie
Tim Janssen  
 
 
 
 Logistiek Marco Dolstra        
Financieel Yasar Burgers        


Accommodatiecommissie

Deze commissie pleegt overleg en onderhoudt de contacten met buurtgenoot L.H.C.. Belangrijkste taak op dit moment is: Het maken en onderhouden van degelijke afspraken over de samenwerking op het voetbalcomplex in Eygelshoven.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Functie
Naam
Adres Postcode
Woonplaats
Telefoon
Lid
Léon Mesters  
 
 
045-5454562
Lid
Peter Knippenberg
 

 

 

045-5351336


Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert regelmatig activiteiten die voor leden (en soms ook voor niet-leden) toegankelijk zijn.

 
Functie
Naam
Adres Postcode
Woonplaats
Telefoon
Lid  Marco Kikken    

 

06-14377911
Lid  Dion Janssen       06-41176744

De damesclub

Onze dames zijn steeds actief betrokken bij het sportieve en sociale gebeuren binnen de S.V.A. Zij vormen een hechte groep meiden die regelmatig bijeen komt in ons clublokaal. Creatieve knutsel- en praatavonden worden regelmatig afgewisseld met bijv. een gezellig etentje buitenshuis.


De leden

De S.V.A. telt per 1 juli 2019 in totaal 113 leden, waarvan er ca. 75 actief met de voetbalsport bezig zijn. Op haar top in 2001 had de vereniging in totaal ruim 140 leden terwijl dat er bij toetreding tot de reguliere K.N.V.B. competitie in 1994 nog maar 55 waren. In 16 jaar tijd is de S.V.A. dus meer dan dubbel zo groot geworden en komt de door de vereniging zo gewenste kleinschaligheid soms in het gedrang.
 

De Achterban

Supporters, sponsoren, vrienden en donateurs vormen de onmisbare achterban van de S.V.A. De S.V.A. beschouwt deze grote groep sympathisanten als een zeer belangrijk onderdeel van de vereniging en probeert hen dan ook regelmatig te betrekken bij de diverse activiteiten.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door: OnderdelenWEBshop24.NL
© 2020